Laptopy w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina uczestniczy w dwóch projektach: „Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła +”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu,   Działanie 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekty są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe lub korzysta ze smartfona.

Z tych dwóch programów do naszych uczniów trafiło 87 laptopów. Laptopy w pierwszej kolejności zostały użyczone uczniom z rodzin wielodzietnych.  Dzięki temu zdalna nauka jest bardziej przyjazna, aniżeli przy użyciu smartfona.

Skip to content