Stypendyści Prezesa Rady Ministrów


Rok szkolny 2019/2020

Zuzanna Nowak

średnia 5,65

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów – lata wcześniejsze

2018/2019 – uczennica klasy IIIb Joanna Ziętal – średnia 5,56

2017/2018 – uczennica klasy IIb Joanna Ziętal – średnia 5,47

2016/2017 – uczennica klasy IIa Aleksandra Kuczek – średnia 5,13

2015/2016 – uczennica klasy IIIa Klaudia Węglarz – średnia 5,30

2014/2015 – uczennica klasy IIa Klaudia Węglarz – średnia 5,13

2013/2014 – uczennica klasy IIIa Alicja Piaskowska – średnia 5,13

2012/2013 – uczennica klasy IIIb Kinga Leszczorz – średnia 5,53

2011/2012 – uczeń klasy IIIb Daniel Mierzwa – średnia 5,64

2010/2011 – uczeń klasy IIb Daniel Mierzwa – średnia 5,36

2009/2010 – uczennica klasy IIIa Laura Mierzwa – średnia 5,14

2008/2009Jakub Nowak – średnia 5,08

2007/2008Anna Buczkiewicz – średnia 5,15

2006/2007Urszula Wilczek – średnia ocen 5,33

2005/2006Dagmara Kowalewska średnia ocen 5,31

Stypendyści Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie


Rok szkolny 2018/2019

Klasa 1b

1. Sienkiewicz Karolina śr. 5,5
2. Szyłejko Wiktoria śr. 5,66
3. Zdanowska Alicja śr. 5,61

Klasa 1c

1. Stosur Marta śr. 5.5
2. Zinkowicz Martyna śr. 5,66

Klasa 1cl

1. Kaczmarczyk Sandra śr. 5,5
2. Pawłowska Nicola śr. 5,5

Klasa 2al

1. Dydak Wiktor śr. 5,27
2. Golysz Joanna śr. 5,56
3. Jan Anna śr. 5,13
4. Jendrzejska Karolina śr. 5,44
5. Jucha Tymoteusz śr. 5,44
6. Krawieczek Szymon śr. 5,25
7. Namysło Weronika śr. 5,44

Klasa 2bl

1. Bartoszek Vanessa śr. 5,35
2. Ludwig Zuzanna śr. 5,35
3. Nowak Zuzanna śr. 5,65
4. Sąsała Natalia śr. 5,24
5. Rakowska Anna śr. 5,29

Klasa 2cl

1. Sobczuk Filip śr. 5,47
2. Soszka Monika śr. 5,56

Absolwenci

1. Ziętal Joanna z kl. 3bl 2018/2019 śr. 5,41

Nagrody rzeczowe na podstawie Uchwały nr 647/2018 RM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasady przyznawania nagród rzeczowych uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie – warunek uzyskanie: średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszej niż 5,00

Janus z klasy 3bg – ze średnią 5,24,

1. Szymon Król z klasy 3bg – ze średnią 5,22,
2. Sylwia Drożdż z klasy 3bg – ze średnią 5,00,
3. Karolina Płonka z klasy 1bl – ze średnią 5,06,
4. Aleksandra Zych z klasy 1al – ze średnią 5,00,
5. Iga Jonek z klasy 2al – ze średnią 5,00,

Złoty indeks 2019

1. Paweł Nowak
2. Klaudia Kania

Rok szkolny 2017/2018

Klasa 1al

1. Golysz Joanna śr. 5,52

2. Jendrzejska Karolina śr. 5,52

3. Jucha Tymoteusz śr. 5,47

Klasa 1bl

4. Bartoszek Vanessa śr. 5,41

5. Ludwig Zuzanna śr. 5,64

6. Nowak Zuzanna śr. 5,82

7. Sąsała Natalia śr. 5,38

8.  Rakowska Anna śr. 5,53

Klasa 1cl

9. Soszka Monika śr. 5,7

Klasa 2al

10. Jonek Iga śr. 5,13

Klasa 2bl

11. Cepek Wiktoria śr. 5,19

12. Hrybik Zofia śr. 5,50

Klasa 3bl

13. Ziętal Joanna śr. 5,5

Rok szkolny 2016/2017

1.Ziętal Joanna z kl. 2bl– 5,43

2.Dzierwa Ewelina z kl. 2bl– 5,12

3.Hrybik Zofia z kl. 1bl– 5,35  

oraz uczennica Gimnazjum Soszka Monika z kl. 2bg– 5,46.

Rok szkolny 2014/2015

1.Klaudia Węglarz – średnia 5,30

Rok szkolny 2011/2012

1.Kinga Leszczorz – średnia 5,53

Skip to content